Něco o daních - Nejčastější dotazy o daních

Kdy podávám daňové přiznání?

  • Mám příjem přes 15.000 Kč ročně
  • Pracuji v zahraničí
  • Podnikám
  • Chci si snížit daně pomocí odpočtů

Jak snížím své daně?

Uplatním odečet ze základu daně
Každý, kdo platí daně, má nárok na odečet 2.070 Kč měsíčně, tj. 24.840 Kč ročně z vypočtené daně. Tato sleva na dani Vám zaručuje, že nebudete platit žádné daně při výdělcích do cca 13.000 Kč měsíčně.

Splácím hypotéku a odečtu si uhrazené úroky
V případě, že platíte hypotéku na bydlení nebo splácíte úvěr ze stavebního spoření, kterým kryjete přestavbu bydlení nebo rekonstrukci, máte možnost uhrazené úroky odečíst od základu daně. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300.000 Kč.

Příklad:
Jako manželé máte uzavřenou smlouvu o hypotečním úvěru. V příslušném zdaňovacím období zaplatíte za rok na úrocích 160.000 Kč. Horní hranice 300.000 Kč je dodržena. Máte 3 možnosti, jak uplatnit úroky:

  • Manželé jako gentlemani nechají uplatnit úroky své ženy.
  • Či manželky nechají uplatnit úroky své drahé polovičky.
  • Nebo dělení „fifty fifty“ – každý z vás uplatí polovinu, tedy 80.000 Kč

Platím si penzijní připojištění, takže si odečtu další částku
Předpokladem je, že si spoříte penzijní připojištění ve výši minimálně 12.000 Kč ročně. Odečíst od základu daně si můžete částku převyšující 12.000 Kč, které na připojištění ročně platíte, maximálně 12.000 Kč. Pro uplatnění odpočtu potřebujete potvrzení o zaplaceném připojištění od banky spravující Vaše připojištění.

Příklad:
Platíte si měsíčně 1.500 Kč na penzijní připojištění. Za rok to činí 18.000 Kč. Částka 18.000 Kč splňuje podmínku, je vyšší jak 12.000 Kč. Můžete si snížit svůj daňový základ o 6.000 Kč (18.000 – 12.0000 = 6.000 Kč).

Využívám komerční životní pojištění
V rámci státní podpory pro životní pojištění máte možnost odečíst si od základu daně až 12.000 Kč. Předpokladem je, že si platíte životní pojištění alespoň na dobu 5 let s tím, že v době ukončení smlouvy Vám musí být maximálně 60 let. Pro uplatnění odpočtu potřebujete potvrzení o zaplaceném pojištění od banky spravující Vaše pojištění.

Příklad:
Platíte si životní pojištění ve výši 750 Kč měsíčně, tj. 9.000 Kč ročně. Odečíst od základu daně si můžete tedy 9.000 Kč. V případě, že platíte 12.000 Kč ročně, odečíst si můžete 12.000 Kč. Pokud platíte více než 12.000 Kč, odečíst si můžete 12.000 Kč. Na dani tak ušetříte 15 % z odpočtu (tj. 1.350 Kč při placení 9.000 Kč ročně a maximálně 1.800 Kč při placení 12.000 Kč ročně).

Starám se o dítě
Sleva na vyživované dítě zůstává ve stejné výši jako minulý rok. V případě, že se staráte o nezaopatřené nezletilé dítě do věku 18 let nebo o zletilého potomka do věku 26 studujícího, máte nárok na slevu z daně ve výši 1.117 Kč měsíčně. V případě dítěte s průkazkou ZTP/P je to pak dvojnásobek. Pouze jeden z manželů může uplatnit tuto slevu.

Pravidelně daruju krev
Jako dárce krve máte možnost uplatnit odpočet ve výši 2.000 Kč z Vašich příjmů za každé darování. Tímto způsobem můžete za rok získat až 10.000 Kč na daňových odpočtech. Pro uplatnění potřebujete potvrzení o darování krve, které Vám vystaví pracovníci odběru krve.

Příklad:
Máte základ daně ve výši 200.000 Kč. V průběhu tohoto roku jste byli 4krát darovat krev. Hodnota jednoho odběru krve se ocěňuje 2.000 Kč. V tomto příkladě se jedná o dar ve výši 8.000 Kč. Ještě před uplatněním slevy si nezapomeňte zkontrolovat, zda splňujete limity daru. (Minimální hodnota daru je buď 2% základu daně, nebo 1.000 Kč – to splňujete; maximální hodnota daru, kterou lze odečíst je 10% základu daně – to také splňujete). Základ daně po odečtení daru činí 192.000 Kč.

Je mi 26 let a ještě pořád studuju
V případě, že jste studentem do 26 let věku, nebo studentem doktorandského studia do věku 28 let, máte nárok na uplatnění slevy z daně ve výši 335 Kč měsíčně. Tato možnost se týká pouze měsíců, pro které máte platné potvrzení o studiu a jste oficiálně studentem.

Příklad:
Na brigádě jste zaměstnán/a na dohodu o provedení činnosti. Standardně Vám zaměstnavatel strhává zálohovou daň ve výši 15 % z hrubé mzdy. Pokud máte hrubou mzdu 5.000 Kč měsíčně, na dani je odvedeno 750 Kč. V případě, že uplatníte slevu za studenta, zaplatíte jen 415 Kč. Jestliže slevu neuplatnil zaměstnavatel, máte možnost ji získat od finančního úřadu na konci roku.

Živím manželku či manžela
Tato sleva je ve výši 24.840 Kč na manželku/ manžela žijící s poplatníkem v jedné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč. Je-li manželka/manžel držitelkou průkazu ZTP\P, zvyšuje se částka 24.840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnují dávky sociální podpory.

Jsem důchodce
Byl-li jste k 1. 1. 2013 pobíratelem starobního důchodu z důchodového pojištění nebo ze zahraničního pojištění stejného druhu, nemůžete si snížit svoji daň o slevu na poplatníka. Pokud Váš důchod převyšuje částku 288.000 Kč za rok 2013 a neměli jste žádné další příjmy, je nutné tuto částku uvést jako Ostatní příjem v daňovém přiznání.

Mám roční příjmy vyšší než 1.245.216 Kč
Pokud jsou Vaše roční příjmy vyšší než 1.245.216 Kč, jste plátcem 7% solidární daně. Základ pro výpočet solidární daně je kladný rozdíl mezi příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků a příjmů z podnikání a jiné výdělečné činnosti a částkou 1.245.216 Kč. Ostatních příjmů jako jsou příjmy z pronájmu a kapitálové příjmy se solidární daň netýká.